DĖL ĮMONĖMS SKIRTOS KAINODAROS SUSISIEKITE

DARBO LAIKAS  I – V 8:00 -17:00

Atsiimkite
nemokamai

 

GREITAS
PARUOŠIMAS

 

30 DIENŲ
PINIGŲ GRĄŽINIMAS

 

PASTOLIŲ ĮRANKIAI

ODINIAI ĮRANKIŲ DIRŽAI

ODINIAI ĮRANKIŲ LAIKIKLIAI

RACIJOS | IŠPARDAVIMAS

APSAUGA NUO KRITIMO

ĮRANKIŲ APSAUGA NUO KRITIMO

ŠALMAI

GALVOS ŽIBINTAI

VIRVĖS

Naudojimosi internetine parduotuve www.scaffshop.lt taisyklės

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šios naudojimosi taisyklės kartu su visomis kitomis papildomomis sąlygomis ir informacija, kuri gali būti teikiama teikiant prekes bei paslaugas (toliau – Taisyklės), yra taikomos tarp MB „ARISIMA“, juridinio asmens kodas 305968185, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 19, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), kaip elektroninės parduotuvės www.scaffshop.lt valdytojo (toliau – El. Parduotuvė), ir Jūsų, kaip El. Parduotuvės naudotojo, sudaryta privaloma sutartimi, kuri reglamentuoja Jūsų naudojimąsi bei prekių pirkimą El. Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Jums užsakant ir įsigyjant Bendrovės siūlomas prekes (toliau – Prekės).
   2. Naudodamiesi El. Parduotuve Jūs sutinkate laikytis visų šių Taisyklių nuostatų. Jeigu nesutinkate su šia bet kuria iš šių nuostatų, Jūs neturite teisės naudotis El. Parduotuve ir/arba kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
   3. Taisyklės santykiams tarp Jūsų ir Bendrovės pradedamos taikyti nuo tos akimirkos, kai Jūs pradedate naudotis El. Parduotuve ir/arba Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
 • REGISTRACIJA EL. PARDUOTUVĖJE
   1. Prieš pradedant naudoti El. Parduotuvę Jūs privalote užsiregistruoti, užpildant registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos asmenins duomenis vardą, pavardę, el. pašto adresą, prekių pristatymo adresą bei telefono numerį. Bendrovė taip pat gali nurodyti kitus asmens duomenis, kuriuos turėsite pateikti, kad galėtumėte naudotis Bendrovės teikiamomis prekėmis ir/ar paslaugomis.
   2. Jūs esate atsakingi, kad ar registracijos anketoje pateikti duomenys yra tikslūs, teisingi ir išsamūs. 
   3. Jūs privalote susikurti individualius prisijungimo duomenis, juos saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Jūs esate atsakingas už savo sukurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą ir saugumą.
   4. Jei norite pirkti El. Parduotuvėje, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų. Tuo atveju, jeigu esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs privalote turėtu savo tėvų, globėjų ar kitų už Jus atsakingų asmenų leidimą.
 • INFORMACIJA APIE JUS
   1. Asmens duomenų tvarkymas Bendrovės veikloje bei slapukų patalpinimas yra aprašytas mūsų privatumo taisyklėse.
 • PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS
   1. Sutartis tarp Jūsų ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs suformuojate užsakymą El. Parduotuvėje, pateikiate duomenis reikalingus sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžiate nuorodą „Pirkti“;
 • JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS
   1. Jūs turite teisę pirkti Prekes El. Parduotuvėje iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių ir kitose El. parduotuvės informacijos skiltyse nustatytos tvarkos.
   2. Jūs privalote sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
   3. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsiant juos atnaujinti.
   4. Jūs įsipareigojate priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. Galutinė mokėtina kaina, įskaitant visus mokėtinus mokesčius, nurodoma Jums patvirtinus užsakymą.
   5. Jūs turite teisę grąžinti netinkamos kokybės Prekes, kai Prekės yra pažeistos ar jų galiojimas pristatymo dieną yra pasibaigęs.
 • BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
   1. Jei Jūs bandote pakenkti El. Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, ar kitaip nesilaikote šių Taisyklių bei kitų Bendrovės pateikiamų nuostatų, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Jūsų galimybę naudotis El. Parduotuve arba panaikinti Jūsų registraciją.
   2. Bendrovė, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti El. Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešus Jums.
   3. Bendrovė gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas bet kuriuo metu. Kiekvieną kartą norėdamas apsipirkti El. Parduotuvėje, privalote susipažinti su Taisyklėmis ir jomis vadovautis.
   4. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią kainą, kurią pasiekus Jūsų užsakymas bus priimtas ir vykdomas.
   5. Bendrovė įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas Prekes nurodytu adresu, vadovaujantis Taisyklių 10 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
   6. Bendrovė dėl svarbių aplinkybių negalėdama pristatyti Jūsų užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Jums atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Bendrovė įsipareigoja grąžinti Jūsų sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
   7. Jums pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, Bendrovė įsipareigoja grąžinti Jums sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo grąžinamos Prekės gavimo dienos.
 • PREKIŲ UŽSAKYMAS
   1. El. Parduotuvėje Jūs internetu galite pateikti užsakymus bei apsipirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
   2. Visos prekių kainos El. Parduotuvėje nurodytos eurais, su PVM.
 • TREČIŲJŲ ASMENŲ PASLAUGOS
   1. Tam, kad Bendrovė gautų Jūsų mokėjimus bei Jums pristatytų nusipirktas Prekes, Bendrovė naudojasi trečių asmenų paslaugomis. Šie asmenys, kurie nėra susiję su Bendrove, vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis. Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už šių trečiųjų asmenų rodomą turinį ar teikiamas paslaugas.
   2. Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar tai mokėjimo, pristatymo, platinimo ar bet kokios kitos paslaugos atliekamos trečiųjų asmenų. Todėl Bendrovė labai rekomenduoja ir reikalauja, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte visas taisykles bei sąlygas, kurias nustato tretieji asmenys, ir jomis vadovautis.
   3. Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai, susiję su trečiųjų asmenų paslaugomis, veikimu ar neveikimu, turi būti adresuojami tiesiogiai tik šiems tretiesiems asmenims.
 • ATSISKAITYMAS UŽ PREKES
   1. Apmokėti prekes Jūs galite naudodamiesi el. bankininkyste (Bank link (Paysera) mokėjimo paslauga), bankiniu pavedimu, Paypal. Jums už Prekes apmokėjus naudojantis el. bankininkyste (Paysera mokėjimo paslauga) per bankus ir užsakytų Prekių negavus, dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių, taip pat Jums pažeidus šias Taisykles, atlikti mokėjimai nėra grąžinami.
   2. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą nedelsiant nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
   3. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
 • PREKIŲ PRISTATYMAS/ATSIĖMIMAS
   1. Jūs, užsakydamas Prekes, galite pasirinkti Prekių pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti kurjerio teikiama Prekių pristatymo paslauga.
   2. Jūs, užsakymo metu pasirinkę Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigojate nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
   3. Jūs įsipareigojate Prekes priimti pats arba užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris priims Prekes. Tuo atveju, kai Jūs (ar nurodytas kitas asmuo) Prekių priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
   4. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Jūsų pateikto užsakymo dydį ir pristatymo vietą. Prekių pristatymui į Kuršių Neriją yra skaičiuojamas papildomas transportavimo mokestis.
   5. Pateikus užsakymą į Lietuvos miestus darbo dienomis iki 13 val., Bendrovė ar trečiasis asmuo Prekes pristato per 1-3 darbo dienas. Iškilus nesklandumams ar Prekių trūkumui, Bendrovė nedelsiant praneša Jums apie galimą ilgesnį Prekių pristatymo terminą ir, jei Jus tai tenkina, Bendrovė toliau vykdo užsakymo pristatymą. Tuo atveju, jeigu Bendrovės pateiktas ilgesnis Prekių pristatymo terminas Jūsų netenkina, pateiktas užsakymas yra atšaukiamas ir Jūsų sumokėta pinigų suma grąžinama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
   6. Visais atvejais Bendrovė atleidžiama nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Jums nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių.
   7. Bendrovė nėra atsakinga dėl bet kokio veiksmo, neveikimo ar įvykio nuo to momento, kai Prekės buvo perduotos prekių pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei (kurjeriui). Tuo atveju, jeigu pakuotė, kurią Jūs gavote turi išorinių defektų, Jūs apie tai turite informuoti kurjerį Prekių pristatymo metu.
   8. Prekių pateikimo Jums ar Jūsų įgaliotam asmeniui metu Jūs (ar Jūsų įgaliotas asmuo) privalote kartu su Pardavėju arba Jums pristačiusiu Prekes kurjeriu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą. Jums pasirašius siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta bei Prekės yra perduotos tinkamos kokybės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų nėra.
   9. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista, Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Jūs privalote tai pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo kurjeriui (trečiajam asmeniui), surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Neatlikus tokių veiksmų Bendrovė yra atleidžiama nuo atsakomybės prieš Jus dėl Prekių pažeidimų, kokybės, komplektacijos, pakuotės pažeidimų, kurių Jūs nepažymėjote Prekės pristatymo dokumente.
 • PREKIŲ TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
   1. Kiekvienos Bendrovės parduodamos Prekės savybės yra bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
   2. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Bendrovė įsipareigoja tokias Prekes parduoti Jums taip, kad Jums būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 • PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
   1. Pagal LR įstatymus prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų.
   2. Nekokybiškų Prekių (kai maisto prekės yra pažeistos ar jų galiojimas pristatymo dieną yra pasibaigęs) grąžinimo atveju, Bendrovė įsipareigoja pasiimti nekokybiškas Prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Bendrovė neturi analogiškų Prekių, ši įsipareigoja grąžinti Jums už prekes sumokėtus pinigus.
   3. Apie nekokybiškas Prekes ar įvykusią klaidą būtina informuoti el. paštu info@scaffshop.lt  tą pačią kalendorinę dieną, kai Prekės yra pristatomos.
   4. Grąžinant ar keičiant E. Parduotuvėje įsigytas Prekes, Jūsų paprašysime užpildyti pateiktą Prekių grąžinimo ar keitimo raštą.
   5. Atsižvelgiant į Bendrovės siūlomų Prekių rūšį, Jūs tą pačią kalendorinę dieną nuo Prekių pristatymo dienos, turite teisę pareikšti Bendrovei pretenziją dėl vėliau pastebėtų ir aktais užfiksuotų neatitikimų. Šiuo atveju Bendrovė įsipareigoja išnagrinėti pretenziją per 1 (vieną) darbo dieną ir, esant pagrįstai pretenzijai, pakeisti jas atitinkančiomis kokybės reikalavimus prekėmis arba grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus.
   6. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
   7. Prekių gražinimo sąlygos nėra taikomos:
    1. Kai prekės yra greitai gendančios ar prekių, galiojimo laikas yra trumpas;
    2. Kai supakuotos prekės po pristatymo buvo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių.
 • ATSAKOMYBĖ
   1. Jūs esate visiškai atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių asmens duomenų, Bendrovė neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Jūsų patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
   2. Jūs esate atsakingas už veiksmus, atliktus naudojantis El. Parduotuve naudojantis Jūsų sukurta paskyra.
   3. Bendrovė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į Bendrovės rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinote su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jums buvo suteikta.
   4. Bendrovė nėra atsakinga už tai, kad Jūs negalėjote tinkamai pasinaudoti El. Parduotuvės teikiamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės.
   5. Bendrovė nėra atsakingi prieš Jus ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Jūsų arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią deliktinę ar sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.
   6. Bendrovė nėra atsakinga už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į El. Parduotuvę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų naudojimąsi El. Parduotuve, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš El. Parduotuvės.
   7. Bendrovė neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per El. Parduotuvėje esančias nuorodas.
   8. Bendrovė taip pat neprisiima atsakomybės, jeigu Jūs nepriimate užsakytų Prekių ne dėl Bendrovės kaltės (neatidarote durų, neatsiliepiate į telefono skambutį ir kt.), jeigu El. Parduotuvė neveikia dėl techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių ne dėl Bendrovės kaltės, jeigu neveikia banko mokėjimų kortelių tvarkymo sistema ar elektroninės bankininkystės sistema dėl techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.
   9. Jūs atsakote už registracijos El. parduotuvėje duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų registracijos duomenimis, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 • INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
   1. Bet koks turinys (prekių ženklai, pavadinimai, dizainas ir kt.) paskelbtas El. Parduotuvėje, taip pat mūsų siūlomos Prekės, yra ginami autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.
 • INFORMACIJOS SIUNTIMAS
   1. Bendrovė visus pranešimus siunčia Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
   2. Jūs visus pranešimus ir klausimus galite siųsti El. Parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Bet koks ginčas yra sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis turi būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema [https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT].
  3. Bendrovė bet kuriuo metu gali pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo El. Parduotuvėje momento. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojatės El. Parduotuve ar perkate joje siūlomas Prekes. Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis El. Parduotuve.

PREKIŲ PRISTATYMAS/ATSIĖMIMAS

 1. Jūs, užsakydamas Prekes, galite pasirinkti Prekių pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti kurjerio (trečiojo asmens) teikiama Prekių pristatymo paslauga. Galima rinktis pristatymą į LP EXPRESS paštomatus arba pristatymo į namus paslaugą, DPD kurjerį.
 2. Jūs, užsakymo metu pasirinkę Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigojate nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
 3. Jūs įsipareigojate Prekes priimti pats arba užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims Prekes. Tuo atveju, kai Jūs (ar nurodytas kitas asmuo) Prekių priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 4. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Jūsų pateikto užsakymo dydį ir pristatymo vietą.
 5. Kai Jūs pageidaujate, kad Prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, užsakymo pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu.
 6. Jums pateikus užsakymą į kitus miestus Lietuvoje (ne Vilnių), Bendrovė ar trečiasis asmuo Prekes pristato per 2-4 darbo dienas. Iškilus nesklandumams ar Prekių trūkumui, Bendrovė nedelsiant praneša Jums apie galimą ilgesnį Prekių pristatymo terminą ir, jei Jus tai tenkina, Bendrovė toliau vykdo užsakymo pristatymą. Tuo atveju, jeigu Bendrovės pateiktas ilgesnis Prekių pristatymo terminas Jūsų netenkina, pateiktas užsakymas yra atšaukiamas ir Jūsų sumokėta pinigų suma grąžinama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 7. Visais atvejais Bendrovė atleidžiama nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Jums nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių.
 8. Bendrovė nėra atsakinga dėl bet kokio veiksmo, neveikimo ar įvykio nuo to momento, kai Prekės buvo perduotos prekių pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei (kurjeriui). Tuo atveju, jeigu pakuotė, kurią Jūs gavote turi išorinių defektų, Jūs apie tai turite informuoti kurjerį Prekių pristatymo metu.
 9. Prekių pateikimo Jums ar Jūsų įgaliotam asmeniui metu Jūs (ar Jūsų įgaliotas asmuo) privalote kartu su Pardavėju arba Jums pristačiusiu Prekes kurjeriu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą (šalyje įvedus karantino režimą Pardavėjas gali koreguoti šiame punkte aprašytą tvarką). Jums pasirašius siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta bei Prekės yra perduotos tinkamos kokybės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų nėra.
 10. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista, Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Jūs privalote tai pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo kurjeriui (trečiajam asmeniui), surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Neatlikus tokių veiksmų Bendrovė yra atleidžiama nuo atsakomybės prieš Jus dėl Prekių pažeidimų, kokybės, komplektacijos, pakuotės pažeidimų, kurių Jūs nepažymėjot Prekės pristatymo dokumente.

Prekių grąžinimas / keitimas

 1. Pagal LR įstatymus pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytą prekę per 14 dienų. 
 2. Nekokybiškų Prekių  grąžinimo atveju, Bendrovė įsipareigoja pasiimti nekokybiškas Prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Bendrovė neturi analogiškų Prekių, ši įsipareigoja grąžinti Jums už prekes sumokėtus pinigus.
 3. Apie nekokybiškas Prekes ar įvykusią klaidą būtina informuoti el. paštu info@scaffshop.lt tą pačią kalendorinę dieną, kai Prekės yra pristatomos.
 4. Grąžinant ar keičiant E. Parduotuvėje įsigytas Prekes, Jūsų paprašysime užpildyti pateiktą Prekių grąžinimo ar keitimo raštą.
 5. Atsižvelgiant į Bendrovės siūlomų Prekių rūšį, Jūs tą pačią kalendorinę dieną nuo Prekių pristatymo dienos, turite teisę pareikšti Bendrovei pretenziją dėl vėliau pastebėtų ir aktais užfiksuotų neatitikimų. Šiuo atveju Bendrovė įsipareigoja išnagrinėti pretenziją per 1 (vieną) darbo dieną ir, esant pagrįstai pretenzijai, pakeisti jas atitinkančiomis kokybės reikalavimus prekėmis arba grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus.
 6. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 7. Prekių gražinimo sąlygos nėra taikomos:
  1. Kai supakuotos prekės po pristatymo buvo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinti.

 

privatumo politika

 1. MB „ARISIMA“, juridinio asmens kodas 305968185, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 19,
  LT-12120 Vilnius, Lietuva yra  internetinės parduotuvės 
  www.scaffshop.lt valdytojas.
 2. Šioje dalyje pateikiamos internetinės parduotuvės Privatumo taisyklės (toliau – Privatumo taisyklės), reglamentuojančias naudotojo asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat su tuo susijusias naudotojų teises bei bendrovės pareigas.
 3. Naudotojas, internetinėje parduotuvėje www.scaffshop.lt nurodydamas savo asmens duomenis, laikomas susipažinęs ir sutinka, kad MB „ARISIMA“ valdys jo duomenis ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei LR teisės aktais nustatytais tikslais. Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama internetinės parduotuvės naudotojus.
 4. Naudotojas, turėdamas klausimų, susijusių su naudotojo asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į internetinės parduotuvės www.scaffshop.lt valdytoją MB „ARISIMA“ el. paštu: info@scaffshop.lt. Naudotojas visada gali kreiptis į internetinės parduotuvės www.scaffshop.lt  valdytoją MB „ARISIMA“ ir: 
  • gauti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis;
  • pareikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis;
  • nesutikti, jog asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. 
 5. Internetinės parduotuvės www.scaffshop.lt valdytojas užtikrina, jog naudotojo duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, kurių paslaugomis naudojamasi vykdant užsakymą.
 6. Internetinėje parduotuvėje www.scaffshop.lt yra naudojami slapukai, kurie pagerina naršymo kokybę. Slapukais internetinio puslapio turinys pritaikomas naudotojų poreikiams. Naršant internetinėje parduotuvėje naudotojai sutinka su slapukų įrašymu į kompiuterį ar kitą įrenginį. Sutikimą galima atšaukti pakeičiant interneto naršyklės nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.
 7. Visi veiksmai, atliekami su internetinės parduotuvės naudotojo asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

  Internetinės parduotuvės www.scaffshop.lt privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. liepos 26 d.

TAISYKLĖS

PREKIŲ PRISTATYMAS / ATSIĖMIMAS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS / KEITIMAS

PRIVATUMO POLITIKA

VARTOTOJO PASKYRA

SIUNTOS SEKIMAS

Call Now Button+370 603 42116